books and authors

Books and Authors – World Classics

Books and Authors World Classics Classic Author Language Ramayana Valmiki Sanskrit Mahabharata Ved Vyas Sanskrit Ramcharit Manas Tulsidas Hindi Illiad Homer Greek Odyssey Homer Greek Aeneid Virgil Latin Divine Comedy Dante Italian Don Quixote Servantes Spanish Utopia Thomas More Latin Paradise Lost John Milton English The Rubaiyat Omar Khayyam Persian  

Indian Writers and Languages

Indian Writers and Languages Author Language Indira Goswami Assamese Tarashankar Bandopadhyay Bengali Ashapurna Devi Bengali Mahasweta Devi Bengali Pannalal Patel Gujarati Rajendra Shah Gujarati Raghuveer Chaudhari Gujarati Nirmal Verma Hindi K Shivaram Karanth Kannada Masti Venkatesha Iyengar Kannada Girish Karnad Kannada Chandrashekhar Kambar Kannada Rahman Rahi Kashmiri Ravindra Kelekar Konkani O.N. Velu Kurup Malayalam T. …

Indian Writers and Languages Read More »

error:
Scroll to Top